Generalforsamling 2019

Indkaldelse til:

KOA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 20

Afholdes i klublokalerne: Tangmosevej 5, Køge

Der er fælles spisning fra kl. 18 - HUSK tilmelding...

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

   

 

  1. 1.Valg af dirigent

 

  1. 2.Formandens beretning

 

  1. 3.Kasseren fremlægger revideret regnskab
  1. 4.Indkomne forslag (vedtægtsændringer)
  1. 5.Valg af formand

 

                 Valg til bestyrelsen

 

                 Valg af revisorer

 

                 Valg af suppleanter

 

                Valg til klubhusudvalg

 

  1. 6.Eventuelt
 

 

         

Tekstfelt: Den nuværende bestyrelse 20190 består af:
Formand		Finn Richardt		På valg
Næstformand		Freddy Olsen		På valg
Kasser		Otto  Kristensen	På valg
Sekretær		Torben F. Hansen	Ej på valg
Best.Medlem		Ingvar Bonke		Ej på valg
Best Medlem 		ledigt		På valg

Emner, forslag og ændringsforslag til vedtægterne, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal sendes til 

formanden senest 14 hverdage før generalforsamlingen, for at blive behandlet under pkt. 4.

Emner, der behandles under pkt. 6 har ikke vedtægtsmæssig virkning.

 

 

Hvis du vil være sikker på at få første nr. af Autosport, der udkommer 22. feb. 2019 skal du

 

huske kontingentbetaling. Fra nu til 9. februar skal indbetaling ske helt ekstraordinært til Torben Falck Hansen

 

på MobilPay: Tlf.: 4068 4821.  (Ring først). Dette skyldes at Otto kører Monte Carlo Historique.

 

Ellers betales via KOA's bankkonto: Reg nr. 2360 konto: 2551 490 494.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende vedtægtsændringer.

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker at vedtægterne ændres som følger:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er foretaget generelle ændringer idet ordet "styrelse" er ændret til "bestyrelse"

 

 

 

 

 

 

 

§ 6.   Varslen for indkomne forslag er ændret fra 3 uger til 1 uge

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående ændringer i § 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamle loves ordlyd:

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. BESTYRELSEN.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen består af formanden, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling,  

 

 

 

 

 

 

 

og 5 styrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen

 

 

 

 

 

 

 

og afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert år, første gang ved lodtrækning.

 

 

 

 

 

 

 

Den ene af styrelsens medlemmer skal være fra omegnen.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og og sekretær.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen skal sørge for, at der vælges eller udpeges et sportsudvalg med en formand

 

 

 

 

 

 

 

i spidsen, sportsudvalgsformanden eller medlemmerne behøver ikke at være medlem

 

 

 

 

 

 

 

af bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen skal godkende sportsudvalgets arrangementer og dispositioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny ændring af love

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen består af formanden, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling, 

 

 

 

 

 

 

 

og 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen

 

 

 

 

 

 

 

og afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert år, første gang ved lodtrækning.

 

 

 

 

 

 

 

Valgbarhed  til bestyrelsen, kræver 2 års anciennitet i klubben.

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen skal sørge for, at der vælges eller udpeges et sportsudvalg med en formand

 

 

 

 

 

 

 

i spidsen, sportsudvalgsformanden eller medlemmerne behøver ikke være medlem

 

 

 

 

 

 

 

af bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen skal godkende sportsudvalgets arrangementer og dispositioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Den resterende del af §7 bibeholdes )

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forside