KOA Køge og Omegn Automobilklub

Generalforsamling 2024

Dato for udsendelsen er fredag d.16 februar 2024

 

Indkaldelse til Generalforsamling - Torsdag d. 29. februar 2024

Afholdes i klubhuset på Tangmosevej 5 i Køge - bemærk kl. 19.30

 

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling ifølge gældende klublove fra 2023

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning.

  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

  4. Indkomne forslag

  5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer, samt bestyrelsessuppleanter

     og en revisorsuppleant.

  6. Valg til diverse udvalg

  7.  Eventuelt

 

Ad punkt 4  Nye vedtægter vedhæftet

bestyrelsen fremlægger forslag til godkendelse.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før Generalforsamlingen, og gerne før.

 

Husk kontingentbetaling inden Generalforsamlingen, betal evt. på dagen.

 

Fælles spisning

Det er med stor beklagelse, at vi ser os nødsaget til at aflyse fællesspisningen før vores Generalforsamling d. 29. februar 2024.

Vores gode KOK har meldt sig syg. Vi håber han hurtigt kommer sig og vi ønsker ikke at belaste ham unødigt.

 

D.v.s. vores formand kommer ikke til Generalforsamlingen, men den vil blive gennemført alligevel ifølge vore klublove.

 

Kom i god tid så evt. medlemskontingent kan klares før mødet kl. 19:30. Vi glæder os til at se jer.

 

NB!  Husk der er ændret tidspunkt til kl.19:30 fra tidligere kl. 20:00

Vedtægter som folder 2023/2024 (003)

----------------------------------------------------

Kontingent for 2024

----------------------------------------------------

Juleafslutning 2023 i klubhuset

----------------------------------------------------

Webasto Classic 2023 resultater (6.afdeling SONAX Dasu Classic 2023)

----------------------------------------------------

Indbydelse til Rallyaften

----------------------------------------------------

Webasto Classic 2023

----------------------------------------------------

Indkaldelse til generalforsamling 2023

----------------------------------------------------

Vort mangeårige medlem og gode hjælp Alex Justesen er afgået ved døden d. 26. december 2022.

----------------------------------------------------

Kontingentsatser for 2023

----------------------------------------------------

Referat af juleafslutning 2022 Overdragelse af midler

Juleafslutning i KOA 2022

----------------------------------------------------

KOA fylder 101 år

----------------------------------------------------

Classic Day 2022

----------------------------------------------------

Uændrede kontingentsatser 2022