FDM Sjællandsringen fyldte 25 år d. 11 oktober 2010

 

Af Ingvar Bonke, KOA

 

FDM Sjællandsringen eller rettere Køreteknisk Institut (KTI Tune  v Roskilde) blev indviet d. 11 oktober 1985.

Banen blev anlagt og drevet af Roskilde Amt frem til 1. januar 2007, hvor FDM overtog banen. I starten af banens levetid, var det et fyord at foreslå, at banen kunne bruges til Motorsport.

Først omkring 1990 var det muligt undtagelsesvist at se noget, der lignede motorsport, på banen.

Der var kommet folk med lyst til motorsport i forvaltningen på Roskilde Amt og det første GoodYear Classic i 1993 var et arrangement, som skulle markere, at det var 25 år siden, at Roskilde Ring blev nedlagt.

Løbet havde mål på KTI og dér kunne man opleve alle de dejlige biler, som kørte på Roskilde Ring i sin tid. Samtidig kom "Ung bil Dag"-serien med Kurt Klubben. Og i trafiksikkerhedens gode navn fik myndighederne øjnene op for aktiviteterne, så med ét års pause køres der igen "Ung bil Dag" hvert år - nu omdøbt til "Drivers Event". Til banen har der altid været tilknyttet en ungdomsafdeling, som stadig hedder www.KTKlub.dk.

Blandt gæsterne på Jubilæumsdagen var også folk, som dengang sad med ved planlægningsbordet. Det var ingeniører, som normalt tegnede veje, og som fik til opgave at tegne et køreteknisk anlæg med en bestemt hældning i svingene og med en speciel belægning - alt som på Jyllandsringen.

Opgaven var på betingelse af, at banen aldrig nogensinde skulle kunne bruges til motorløb!

DASU var også med på sidelinjen (v. Aksel Japp), for der blev lavet et tillæg til den nuværende baneudformning, som ville give banen internationale mål. Disse planer blev dog straks skrinlagt!

I samtalen med gæsterne kom det også frem, at banen ligger i et kuperet terræn - ja, det er affaldsbjerge, som er dækket af med jord! Og de kringlede sving, som banen har, er fremkommet, fordi der lå en stor dynge jord. Ja... så lagde man bare banen uden om dyngen :-) Derfor blev banen alligevek brugbar til noget, som i dag ligner en god motorbane!

Fremtiden

Ledelsen af FDM Sjællandsringen er også med på alt, hvad er har med motorsport at gøre - de tør noget: Streetrace og Drifting ved Drivers Event er nye tiltag siden banen blev anlagt.

FDM Sjællandsringen har i dag tilladelse til at afvikle motorløb på enkelte støjdage om året...