Goodyear Classic løbene 1993 – 2008

Af Ingvar Bonke / 2011

Et af de mest populære arrangementer for historiske biler er det legendariske Goodyear Classic. Det første løb i 1993 blev arrangeret for at markere, at det var 25 år siden, at Roskilde Ring blev nedlagt.

 

Det var ikke meningen, at der skulle afvikles flere end dette ene løb, men da tilslutningen til arrangementet var overvældende, blev det et tilløbsstykke i de følgende år. Det var John Lersted, DRC og folkene hos Goodyear i Glostrup, som stod bag denne succes.

 

Lige fra starten i 1993 var der en vis charme over Goodyear Classic. Pressen kunne lide dette store opbud af ældre biler - ofte var der 60 vogne til start.

 

 

Starten gik fra Goodyear i Glostrup

Goodyear Danmark stod for morgenmad til alle. Der var førermøde med orientering til deltagerne inden løbet. Thorkild Tyring fortalte historien om bilerne og mandskaberne, som kørte over startrampen. Hjemmeværnspolitiet dirigerede trafikken, så deltagerne frit kunne køre ud på ruten. Der var store startnumre på dørene og rallyplade på front af bilerne samt små rallyplader til sideruderne - de ses stadig på biler fra disse løb.

 

 

Første år var der kørsel på KTI banen om formiddagen. Her udgik en Morris fra 1938, da den "mistede forbindelsen til baghjulene", som Thorvald sagde. Den måtte trækkes fra banen på en autodonkraft, som Thorvald altid havde med for en sikkerheds skyld. Det er også oplevet, at han havde en ekstra motor med i bagagerummet!

 

 

Løbet var ca. 200 km. langt og med bemandende tidskontroller - og de hemmelige tidskontroller. Mål og præmieoverrækkelse foregik på KTI i Tune (nu FDM Sjællandsringen). Netop på en dag, hvor der var mindekørsel med de flotte biler fra de glade dage på Roskilde Ring. Fra KOA deltog bl.a. Bent Adolfsen. Finn Månsson og Bonke blev nr. 4 i løbet.

 

 

Goodyear Classic løbene fremover blev en kæmpe succes. Starten foregik altid fra Goodyear i Glostrup. Pauser og frokost var forskellige steder på Sjælland og Lolland-Falster. Mål med fællesspisning på museet på Falster, samt på Sporvejsmuseet og i flere år på Dyrehavsbakken, hvor der var gratis parkering og vagt ved bilerne, så deltagerne kunne spise uden at tænke på hærværk på deres bil.

 

 

Officials blev inviteret til en briefing aftenen før løbet, hos Goodyear i Glostrup. Der var lidt mad, og vi fik udleveret rallyplader, samt det udstyr og materiale, som var nødvendigt. I flere år var fruen og jeg glade for at være med som officials, selvom det var krævende. Ofte fik vi tre steder på en dag, hvor vi skulle være HTK. Med opsæt af fotoceller, udstyr og kørsel, kunne det være en krævende opgave. Men officials var altid med ved fællesspisningen ved afslutningen.

 

Rutebogen indeholdt kun tulipaner (en meget let måde for deltagerne at finde vej). Dog kunne der være kortudklip til de skrappe klasser. Således forløb det i den del år. Der var altid deltagere nok med flotte biler, som skulle være mindst 25 år gamle. Der var ingen slinger i valsen: De skulle være 25 år gamle og det skulle være sportsbiler. Der var altid masser af deltagere. Max 60 vogne kunne håndteres.

 

Det må have været i 1996, at John Lersted måtte aflyse. Goodyear Classic var planlagt til afvikling på samme dato, som der var O-løb i Nordjylland. Det var reglerne i DASU på det tidspunkt, men de er heldigvis siden ændret!

 

KOA overtager Goodyear Classic løbene

Det sidste løb med John Lersted og DRC blev afviklet i 2003. I 2004 skulle der være kørt på Færøerne, men det lykkedes ikke og slut var det så...

 

I 2004 forespurgte vi DRC og John Lersted og fik tilladelse til at overtage Goodyear Classic løbene. Vestsjællands Bilmuseum var netop åbnet i Sæby med min tidligere makker Erik Håning som leder af museet. Vi kontaktede ham og - vupti - der var startstedet med morgenmad, førermøde og afsluttende spisning før præmieuddelingen. Goodyear Denmark var med på ideen, dog med reduceret tilskud. Startgebyret skulle holdes på kr. 600,- incl. ALT! Så det var et stramt budget, der blev lagt. Licens og medlemsskab af en DASU klub var ikke nødvendigt. KOA klarede det via startgebyret. Der skulle meldes 36 vogne til for at budgettet kunne holde, og det lykkedes. Løbet blev afviklet lørdag d. 11. juni 2005.

 

Goodyear Classic '05 var en realitet!

 

I løbsledelsen var Otto Kristensen, Bjarne Kristensen, Torben Falck Hansen, Bent Adolfsen, Jess Kongeskov, Per Dandanell og med Ingvar Bonke som løbsleder. Et team, som havde været med før enten som deltagere eller som official.  

 

 

 

Rutebogen med Tulipaner

Jeg lagde vægt på, at vi ikke ville ændre på det koncept, som løbene blev kørt med siden serien startede i 1993:

Tulipaner til rutebeskrivelsen for begyndere. Sekundetaper altid efter tulipankørsel. Ingen snørklede kortudklip. Kun et kort med indtegnet rute, så alle kunne finde hjem igen. Lige netop en type løb som tilgodeser 2. køreren, så arbejdet ikke er for krævende.

Hvorfor ændre på noget, som vi ved, deltagerne kan lide. Det var afprøvet siden 1993.

 

Kontrolkørsel blev der gjort meget ud af: – alt skulle passe. Tidskontrollerne var lette at få fat på, for de ventede faktisk på at være med igen :-)

Pauser af 15-20 minutters varighed blev indlagte, ikke på særligt kønne steder, nej midt i byers hovedstrøg, i Holbæk, Kalundborg og senere i Slagelse på Schweitzerpladsen. – På en lørdag ved middagstid, hvor bilerne kunne ses af mange forbipasserende tilskuere. Det kan deltagerne godt lide, og byens handelsstands forening var vært ved frokost udleveret på Slagelse universitet, midt i byen. Jo, stor succes med de mange flotte biler.

 

2006 udgaven var præget af, at Goodyear ikke ville være med mere. Løbet blev omdøbt til Vestsjællands Bilmuseums Rally Classic ´06 og kørt lørdag den 6. maj. Det blev i flot vejr, hvor ruten gik til Slagelse, Ruds Vedby og tilbage til Vestsjællands Bilmuseum, hvor der var restart efter frokostpause. Derefter gik turen via Ruds Vedby til Sorø og syd omkring Tystrup Bavelse Sø, og videre til Munke Bjergby med mål i Vestsjællands Bilmuseum, som var Samlingssted. Her var der middag og præmieuddeling. 

 

 

2007 udgaven kom til at hedde Super Dæk Classic `07. Der var igen start fra Vestsjællands Bilmuseum, frokost i Slagelse og en rute, som gik til Ringsted, tæt forbi Super Dæk i Høm. Der blev et kort ophold på torvet i Ringsted by og tænk jer, fællesspisning i Ringsted Kongrescenter med præmieuddeling. Midland Oil var sponsor for ekstrapræmier.

 

2008 udgaven var planlagt med start fra Vestsjællands Bilmuseum med pause i Stenlille, frokost i Slagelse og spisning hos Scandic hotel i Ringsted. - Men så gik det galt...!

 

DASU havde med hård hånd indført grundlicensen. Alle skulle være medlem af en DASU klub, eller der skulle betales én dags licens på 150,- kr. pr. person. At fortsætte med at KOA betalte licens/afgift for de 68 personer ville koste 10.000,- kr. var ikke forsvarligt.

Da fristen for tilmeldingen udløb, var der ikke anmeldt det antal, som var sat som minimum for at få enderne til at nå sammen. Deltagerne vil ikke melde sig i en klub, bare for ét løb om året.  - Slut var det så for denne gang.

 

Historisk Pålideligheds løb

Samtidig var flere klubber startet på historisk Pålideligheds løb, det var DHMC i Vejen, som afviklede efter samme type, som bruges i internationale historiske løb med masser af kortudklip. O-løbsfinter også på sekundetaperne.

 

Stjerneløbet

Var en miniudgave af Monte-Carlo Historique med startsteder flere steder i landet og et fælles løb med Start i Kolding og afslutning i Herning Hallerne. KOA var også med ved en start fra Slagelse. Andre startsteder var på Fyn og i Jylland.

 

Der var ikke taget hensyn til de mange nybegyndere. De fik samme rutebog, som de erfarne i sporten, og der skete det jeg frygtede, - hovedparten af deltagerne blev væk året efter, og jeg valgte at sige nej tak til at være med mere.

 

FDM DASU – Classic  - Historisk Pålidelighedsløb

Andre i KOA har fundet det attraktivt at være med, enten som deltager eller som arrangør.

 

I 2010 var KOA vært ved et Super Dæk Classic, med start fra Super Dæk I Høm og afslutning i Køge. 

 

Fra 2011 kaldes løbstypen Historisk Regularity Rally, og KOA er igen vært ved en afdeling, som afvikles søndag den 21 august.

 

Hvis vi på et tidspunkt får mulighed for det, afvikler vi igen Goodyear Classic løbene efter nøjagtig samme princip, ligesom det tidligere har været afviklet siden 1993. Det er et koncept, som falder i deltagernes smag. Det er bevist mange gange.

 

 

********************************************************************

 

 

Hvis du har fået mod på at være med på at køre historisk motorsport, så er der stadig muligheder.

Bl.a. køres der Super Dæk Classic søndag d. 21. august 2011. Læs mere her

 

********************************************************************

 

Tilbage til forsiden