Medlemskontingent

Kontingent for 2018

 

KOA`s bestyrelse har besluttet at kontingentet for 2018 er uændret i forhold til 2017.

idet der ikke sket ændringer af KOA´s kontingenr ti DASU

 

Type  medlemskab

DASU

KOA

I alt

 

Aktivt medlem Med Grundlicens

 

 

 

550

 

360

910

 

Aktivt husstandsmedlem Med Grundlicens

 

 

 

550

 

40

590

 

Almindeligt medlem uden Grundlicens

 

 

 

100

 

245

345

 

Almindeligt husstandsmedlem uden Grundlicens

 

 

 

100

 

 

60

 

160

Ungdomsmedlemmer har vi ikke i KOA

 

275

 

180

455

Kontingent for nye medlemmer det første år:  DASU's andel  + ½ KOA  andel -Gælder kun for dem som ikke tidligere har været medlem af en DASU klub.

 

 

Bemærk Husstands medlemskab

           3  Kombinationer

DASU

KOA

I alt

 

Aktivt og  Aktivt

 

 

 550+550 = 1100

 360+40 = 400

1500

 

Aktivt og Alm.

 

 

 550+100 = 650

   360+60 = 420

1070

 

 

Alm og Alm

 

 

 100+100 = 200

 245+60 = 305

505

bemærk !

 

I 2017 besluttede KOA at afskaffe girokortene, da omkostningerne til banken for at håndtere dette var uforholdmæssigt store i forhold til antal medlemmer der benyttede girokortet. Dette fortsætter vi med.

 

I bedes indbetale kontingentet via en bankoverførsel til klubbens konto i Nordea.

 

 Reg.nr.: 2360  konto: 2551490494

 

 Husk at påføre  Licensnr. (medlems ID) og eller navn

 

Bedes indbetalt senest 1. februar 2018Ved bank overførelse: Benyt Nordea Reg.nr.: 2360  konto: 2551490494