Medlemskontingent

Kontingent priser 2019

 

Aktive medlemmer

 

DASU

KOA

I alt kr.

 

Aktivt medlem

Kan få grundlicens og andre licenser

550,00

360,00

910,00

 

Aktivt  Husstandsmedlem - på samme adresse

Kan få grundlicens og andre licenser

550,00

40,00

590,00

 

Nyt  Aktiv medlem – kun det første år

Kan få grundlicens og andre licenser

550,00

180,00

730,00

 

Almindelige medlemmer

 

 

 

 

 

Almindeligt medlem og Senior medlem

Kan være Official –  får Autosport – ikke licens

100,00

150,00

250,00

 

Almindeligt/Senior Husstandsmedlem

 på samme adresse –kan være Off – ikke licens    

100,00

60,00

160,00

Andre medlemskaber som KOA kan tilbyde

 

 

 

Ungdomsmedlemmer  -  Under 18 år kan få licens

275,00

180,00

455,00

Prøvemedlemskab i 3 mdr

Modtager medlemsbevis med det samme

Gælder som grundlicens – får Autosport

0

Evt. gebyr

 

 

  Husstands medlemskab på samme adresse               3 kombinationer

 

3 kombinationer

DASU

KOA 

I alt

Aktivt + Aktivt

550,00+550,00 = 1100,00

360,00+40,00 = 400,00

1500,00

Aktivt + Almindeligt

550,00 + 100,00 = 650,00

360,00+ 60,00 = 420,00

1070,00

Almindeligt + Almindeligt

100,00 + 100,00 = 200,00

150,00 + 60,00 = 210,00

410,00


 

 

I 2017 besluttede KOA at afskaffe girokortene, da omkostningerne til banken for at håndtere dette var uforholdmæssigt store i forhold til antal medlemmer der benyttede girokortet. Dette fortsætter vi med.

 

I bedes indbetale kontingentet via en bankoverførsel til klubbens konto i Nordea.

 

 Reg.nr.: 2360  konto: 2551490494

 

 Husk at påføre  Licensnr. (medlems ID) og eller navn

 

Bedes indbetalt senest 1. februar 2019Ved bank overførelse: Benyt Nordea Reg.nr.: 2360  konto: 2551490494