Medlemskontingent

Kontingent for 2022

Uændret fra sidste år

Dem som har været medlem sidste år - indbetal beløbet til KOA´s konto

-  Aktivt medlem  910,-  kr

-  Alm medlemmer og senior medlemmer  250,- kr.

Vi har alle oplysninger,  hvis der ikke er ændringer.

 

For at være sikker på at få næste  AUTOSPORT,  skal der betales inden

d. 1 februar  - opnå 25% rabat på tilkøbslicens ved betaling i januar måned.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Udfyldes hvis der er ændringer eller hvis man er ny i KOA - send på mail eller SMS til

          Torben Falck Hansen:  (se her)

 

Navn.   

Adresse.     

Fødselsdato.                                                       ikke de sidste 4 tal i pers nr.

Mail adresse:

Telefon nr:

Oplys nuværende DASU medlems ID nr  - hvis ingen medlems nr eller man ikke kan finde det, oplyser lubben det når der er betalt

Medlems ID

Ja tak  -  Aktivt medlemskab med licens  .........  Pris 910,- kr  Sæt X

 

Ja tak -  Alm. medlemskab eller Seniormedlem. Ikke licens. .

...................................................................  Pris 250,- kr  Set X

 

Tilkøb - Rabat for husstandsmedlem   - oversigt, se længere nede.

Evt kontakt sekretær for aftale

Indbetal beløbet på konto - Nordea Køge - Reg.nr.: 2360  konto: 2551490494

VIGTIGT anfør navn på indbetalingen, så kan vi finde ud af hvem der har betalt.

     


Klubbens sekretær: Torben Falck Hansen (se her)

Klubbens kasserer: Otto Kristensen (se her)

 

Medlems typer oversigt

DASU

KOA

I alt

 

Aktivt medlem   Får Grundlicens og kan tilkøbe andre licenser  -  får Autosport tilsendt

 

550,00

360,00

910,00

 

Almindeligt medlem og Senior medlem

Kan være Official - får Autosport tilsendt - ikke licens

 

100,00

150,00

250,00

 

Tilkøb:   Husstandsmedlem

KOA tilbyder som tilvalg kontingent for person nr. 2 på samme adresse. Kontakt evt sekretær eller kasserer

 

Aktivt husstandsmedlem kan få licens 550+40=  590,- kr

 

Almindeligt/senior husstandsmedlem, ikke licens

100+60=  160,- kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsmedlemmer  -  Under 18 år  - kan få licens

275,00

180,00

455,00

Prøvemedlemskab i 3 mdr   (Der kan kræves gebyr til KOA)

Modtager medlemsbevis med det samme

Gælder som grundlicens - får Autosport

0

(50,00)